Kategória Mindent tudni akarok

Flexor pillanat
Mindent tudni akarok

Flexor pillanat

A fizika területén az erő pillanatát nagyságrendnek nevezzük, amelyet akkor kapunk, ha megszorozzuk az erő értékét egy bizonyos pont felé tartó távolsággal. Jellemzői szerint meg lehet ismerni az osztály különböző pillanatait. A hajlítónyomaték, más néven hajlítónyomaték vagy hajlítónyomaték, az az erőnyomaték, amely a feszültségek eloszlásából származik a hossztengelyre merőleges síkban, amelyen a hajlítás létrejött, vagy egy prizmatikus darabon, amely meg van hajlítva .

Bővebben
Mindent tudni akarok

Tánc

A tánc a tánc akciója vagy módja. Arról van szó, hogy a zene ritmusának megfelelő mozgásokat hajtanak végre, amelyek lehetővé teszik az érzések és érzelmek kifejezését. Becslések szerint a tánc az emberiség történetének egyik első művészi megnyilvánulása volt. Fontos kiemelni azt a tényt, hogy a tánc eredete már az őskorban is fennáll, mert az embernek mindig is volt szüksége a véleményének kifejezésére, és nemcsak verbális kommunikáción, hanem a testkommunikáción keresztül is.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Adatbányászat

Az adatbányászat fogalmát, az angol nyelvből, gyakran említik nyelvünkben adatbányászatként. A fogalom kapcsolódik az eljáráshoz, amelyet nagy mennyiségű adat mintáinak észlelésére végeznek. Az adatbányászat célja bizonyos információk kinyerése az adatok tömegéből egy megérthető és használható struktúra létrehozása céljából.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Darwinizmus

A darvinizmust tudományos elméletnek nevezik, amely azt állítja, hogy a fajok evolúciója a példányok természetes kiválasztása révén keletkezik, öröklés útján. Az elmélet neve Charles Darwin-tól (1809-1882) származik, az angol természettudós, aki kifejlesztette. A darvinizmus az evolúcióban rejlik, a doktrina azt állítja, hogy az élőlények genetikai örökségében az egymást követő nemzedékek során bekövetkező változások megteremtették a bolygónkon meglévő biológiai sokféleséget.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Klasszikus tánc

A klasszikus tánc, más néven balett: olyan tánc, amely eltérő technikákkal és sajátos mozgásokkal rendelkezik. A balett ez a név, amely lehetővé teszi a táncon keresztül előadott zeneművekre történő utalást. Ez a tánc a reneszánszkor keletkezett, amikor esküvőket és arisztokratikus eseményeket ünnepelték az udvartáncosokkal, akik megmutatták képességeiket.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Néptánc

A folklór vagy a folklór azokra a hiedelmekre, gyakorlatokra és szokásokra utal, amelyek az emberek vagy kultúrák számára hagyományosak. Ide tartoznak például a történetek, a kézművesség, a zene és a táncok. A tánc viszont a tánc tevékenysége, azaz a zene ritmusára való mozgás végrehajtása.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Dokk

A dokk etimológiája az arab nyelv szavaihoz vezet, amelyeket "gyárháznak" vagy "ipari háznak" lehet fordítani. A kifejezés egy olyan kikötő ágazatára utal, amely valamilyen típusú mesterségesen épített menedéket tartalmaz a hajók rögzítésének elősegítése és az áruk be- és kirakodásának megkönnyítése érdekében.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Környezeti károk

A kár a kár következménye (kár, kár, károkat okozhat). Eközben a környezeti tényező a környezethez vagy bizonyos esetekben a környezethez (az élő lény körülvevő természetes körülményekhez) kapcsolódik. A környezeti károk fogalmát tehát a természet feltételeinek károsítására utalják.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Dárda

Az ókori angol darodh kifejezés franciaként jelent meg, mint egy darda, majd a spanyolul, mint egy darts. Ez egy olyan fegyver, amelyet kézzel dobnak el, oly módon, hogy hegye beragad a célba. A lándzsához hasonlóan, bár kisebb méretű is, a dart speciális kialakítású, hogy tartósan és stabil módon maradjon a levegőben.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Erkölcsi kár

A károsodás káros, káros vagy romló. Az erkölcs viszont az a doktrína, amely az emberi viselkedés szabályozására törekszik az olyan cselekedetek értékelése alapján, amelyeket tulajdonságaik és következményeik alapján jónak vagy rossznak lehet tekinteni. Az erkölcsi kár fogalma ebben az összefüggésben egy olyan szimbolikus sérülésre utal, amelyet egy sértetten szenvedő személy szenvedett.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Adatközpont

Az adatközpont fogalmát, amelyet le lehet fordítani "adatközpontnak", a számítógépes szektorban gyakran használják arra a helyre utalva, amelyben a nagy mennyiségű információ feldolgozását lehetővé tevő technológiai erőforrások találhatók. Ezeket a helyeket számítási központnak vagy számítógépes központnak is nevezik.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Vita

A vita a vita igéből származik (valami megvitatása vagy vitája) és megemlíti a vitát, vitát vagy versenyt. Például: "Végezzük el ezt a vitát, és kezdjük el cselekedni." "Ha velem vitát szeretnél indítani, jó érvet kell keresniük". "" A moderátor a vitát a legellentmondásosabb pontján fejezte be. "
Bővebben
Mindent tudni akarok

Azt sérült

Az első dolog, amit megteszünk, mielőtt teljes mértékben beilleszkednénk az érintett kifejezés jelentőségébe, amely most ránk vonatkozik, az, hogy felfedezzük annak etimológiai eredetét. Ebben az esetben kijelenthetjük, hogy egy szó latinból származik, pontosan az adott nyelv több alkotóelemének összegéből származik: - A "damnum" főnév, amely a "büntetés" vagy "elítélés" szinonimája.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Tartozás

Az első dolog, amit megteszünk, a szóban forgó kifejezés etimológiai eredetének meghatározása. Ebben az esetben meg kell állapítanunk, hogy ez egy olyan latinból származó szó, nevezetesen a „debitum”, amelyet lefordíthatunk „adósságra”, és ez három különböző rész összegének az eredménye: -A „de” előtag , amely a "megfosztást" vagy "fentről lefelé" jelzi.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Megfelelő eljárás

Mielőtt teljes mértékben megkezdenénk a megfelelő eljárás fogalmának meghatározását, fel kell tárni az azt alkotó két szó etimológiai eredetét: - Először is, latinul származik. Pontosabban, a "debere" igeből származik, amelyet le lehet fordítani úgy, hogy "van valami másból".
Bővebben
Mindent tudni akarok

Bemutatkozás

A francia Debuut szó debütáló nyelvként jelent meg a nyelvünkön. A kifejezés arra utal, hogy valaki egy adott tevékenységben elsőként vesz részt vagy teljesít. Más szavakkal: a debütálás az első alkalom a művelet végrehajtására. Például: "Az uruguayi csatár debütálása jövő kedden lesz." "A fiatal spanyol egy évvel ezelőtt mutatta be debütáló albumát." "Tegnap debütáltam a társaság vállalati testületében."
Bővebben
Mindent tudni akarok

évtized

Az évtized kifejezés igazolhatja, hogy etimológiai eredetű latinul. Ezért a „évtized” származik, amely viszont a görög „dekas” -ból származik, amelyet „tíznek” lehet fordítani. Az évtizedet tízéves időszaknak vagy szakasznak nevezzük. Például: "A hippi mozgalom az 1960-as években nagyon népszerű volt." "Már egy évtized óta ez a csapat sikerült bajnokává válni."
Bővebben
Mindent tudni akarok

Bukás

Annak érdekében, hogy megismerjük a deblus kifejezés jelentését, mindenekelőtt meg kell vizsgálnunk annak etimológiai eredetét. Ebben az esetben kijelenthetjük, hogy a francia „débacle-ból” származik, amelyet „katasztrófa” -ként lehet lefordítani, és hogy két különálló rész összegéből származik: -A „de-” előtag, amelyet az tagadás jelzésére használnak.
Bővebben
Mindent tudni akarok

Vám

Az igekötés a latin szóból származik. A fogalom azt jelenti, hogy van bizonyos kötelezettség. Például: "Vészhelyzetben az orvos feladata az életmentése, függetlenül attól, hogy ki a sérült". "" A rendőr nem tette meg a feladatát, mert megfigyelte, hogy egy nőt kiraboltak és nem léptek be "" Caring gyermekeihez minden apa kötelessége. "
Bővebben
Mindent tudni akarok

Kár

A kár a károsodás következménye. A kifejezés a latin damnumból származik, és az igehöz kapcsolódik, amely kárt, sérülést, kellemetlenséget vagy fájdalmat okoz. Például: "Szavaim engem sértettek", "A golyó helyrehozhatatlan károkat okozott a bal láb idegeiben" "" A tűz után óriási anyagi károk voltak, de a halálos kimeneteleket vagy a sérüléseket nem kellett sajnálni. " "Az autó súlyosan megsérült a baleset miatt."
Bővebben
Mindent tudni akarok

Dékán

Annak érdekében, hogy megismerjük a dékán kifejezés jelentését, először fel kell fedezni annak etimológiai eredetét. Ebben az esetben kijelenthetjük, hogy egy latinból származó szó, pontosan "decanus", amelyet egy közösség legrégebbi tagjának meghatározására használtak.
Bővebben