Pin
Send
Share
Send


A latin rendszerből a rendszer egy egymáshoz kapcsolódó és egymással kölcsönhatásba lépő elemek rendezett modulja. A fogalmat mind a fogalmak, mind a valós objektumok meghatározására használják, amelyek szervezettel rendelkeznek.

A fogalmi vagy az ideális rendszer definíciók, szimbólumok és más gondolati eszközök (például matematika, zenei jelölések és formális logika) szervezett halmaza.

A valós rendszer viszont egy olyan szervezeti elemekből álló anyag entitás, amelyek kölcsönhatásba lépnek, így a halmaz tulajdonságait nem lehet teljes mértékben levezetni az alkatrészek tulajdonságaiból (ún. Kialakuló tulajdonságok).

A valódi rendszerek magukban foglalják az energia, információ vagy anyagcsere a környezetükkel. A sejtek és a bioszféra a természetes rendszerek példái. A valós rendszereknek három típusa létezik: nyitott (a környezetről áramlatokat kap, viselkedését ennek megfelelően adaptálva), zárt (csak energiát cserél a környezetével) és izolált (semmilyen cserét nem folytat a környezetével).

Eközben az Általános Rendszerelmélet az interdiszciplináris tanulmány, amely ezen entitások közös tulajdonságait keresi. Fejlesztése a huszadik század közepén kezdődött, Ludwig von Bertalanffy osztrák biológus tanulmányaival. Metatériának (elméletek elméletének) tekintik, amely a rendszer elvont fogalmából indul, hogy megtalálja az általános értékszabályokat.

A számítógépes rendszer fogalmát is megemlíthetjük, amely a modern társadalmakban nagyon gyakori. Az ilyen típusú rendszerek felhívják a hardver, szoftver és emberi támogatás halmazát, amelyek egy vállalat vagy szervezet részét képezik. Ide tartoznak az adatok feldolgozásához szükséges programokkal rendelkező számítógépek és a kezelésükért felelős emberek.

Pin
Send
Share
Send